Các đường A nguy hiểm nhất được nhắm mục tiêu bởi kế hoạch mới để cắt giảm 1.450 ông chủ bảo mật đường bộ

đang nhắm đến việc dừng lại khoảng 1.450 trường hợp tử vong cũng như chấn thương nghiêm trọng trong 20 năm tới nhờ kế hoạch của chính phủ nhằm cải thiện nguy hiểm nhất A-roads ở Anh. Bộ phận vận chuyển cho quỹ đường an toàn hơn 100 triệu bảng £ 100 sẽ nhắm mục …