Động cơ hiệu quả hơn cho Dacia Variety

DACIA đã tiết lộ một loạt các bản sửa đổi cho toàn bộ giống động cơ của nó để tăng cường hiệu quả. Các sửa đổi cho thấy sự giảm lượng khí thải CO2, cũng như tuân thủ các quy định Euro6 sắp xảy ra đối với các động cơ sạch hơn. Sửa đổi đáng …